Predstavenie projektu Misia 1000 rumunskej delegácii

Nórske granty

Pred mesiacom sme prijali v office rumunskú delegáciu, ktorej sme predstavili naše realizované projekty a aktivity.

Jedným z uvedených projektov bola aj Misia 1000 o ktorej prišli osobne do Bratislavy porozprávať aj naše babice Darinka a Zuzanka.

Návštevy projektov sa za Rumunský Fond sociálneho rozvoja zúčastnili: riaditeľka fondu Mihaela Peter, jej zástupkyňa Gabriela Popescu, a ďalších 8 kolegov.

Sprevádzal ich zástupca donorského partnera z Nórska – Bjørn Rongevær, Kommunesektorens organisasjon, Nórska asociácia miestnych a regionálnych orgánov.

Za slovenskú stranu sa návštev zúčastnili zástupkyňa slovenského správcu programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR a Tibor Škrabský, zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom stretnutia bolo posilniť bilaterálnu spoluprácu, predstaviť príklady dobrej praxe, ako aj zdieľať vzájomné skúsenosti a osvedčené postupy pri implementácii programu a projektov.

Ďakujeme veľmi pekne za návštevu

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Podobné články