Tlačová konferencia Misia 1000

Nórske granty

Tlačová konferencia k programu Misia 1000 sa konala 24. apríla 2024 v Nemocnici Spišská Nová Ves.

Program Misia 1000 je zameraný na zlepšenie životov tehotných žien, mladých matiek a ich detí v prvých 1000 dňoch od počatia. Program sa snaží riešiť výzvy spojené s nedostatkom starostlivosti v kritických prvých mesiacoch a rokoch života detí, s dôrazom na sociálne vylúčené komunity.

Program Misia 1000 je inovatívnym prístupom zdravotnej mediácie a ranej starostlivosti, ktorý sa zakladá na úlohe babíc a ich neoceniteľnom prínose pre marginalizované komunity. Od svojho začiatku v roku 2019 sme dosiahli významný pokrok a pozitívne zmeny v životoch mnohých.

Srdcom iniciatívy sú babice, ktoré aktívne pôsobia v teréne a nemocnici a poskytujú podporu tehotným ženám, matkám a deťom. Babice sú ženy s obmedzeným prístupom k vzdelaniu, ktoré sú starostlivo vybrané a školené na prácu s klientmi vo vlastných komunitách. Babice pôsobia ako spojka medzi zdravotníckym personálom a pacientmi, čo prispieva k prekonaniu jazykových a kultúrnych bariér a vytvára podmienky pre ľahšiu integráciu pacientov do prostredia nemocnice.

Misia 1000 nie je len o zlepšovaní zdravia a rozvoja detí – je to investícia do lepšej a spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých.

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.norwaygrants.sk/ldi

Podobné články