Konferencia Misia 1000: Making of

Nórske granty

Konferencia k programu Misia 1000 a ranej starostlivosti v prostredí generačnej chudoby.

24. apríl 2024, Nemocnica Spišská Nová Ves 

Počas podujatia vystúpili:

  • MUDr. Renáta Šuláková, riaditeľka, Nemocnica Spišská Nová Ves
  • Mgr. Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
  • Lenka Vargová, správkyňa Nadácie Penta
  • MUDr. Július Okály, lekár oddelenia gynekológia, Nemocnica Spišská Nová Ves
  • MUDr. Zuzana Veisenpacherová, primárka pediatria, Nemocnica Spišská Nová Ves
  • Bc. Lucia Katreničová, regionálna koordinátorka programu Misia 1000, ACEC
  • babice Miroslava Gabčová a Diana Bartošová Horváthová

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.norwaygrants.sk/ldi

Podobné články