Skip to content

Partneri - Nórske granty

Nemocnica Svet zdravia

Sieť polikliník a nemocníc, ktoré patria do skupiny Penta Hospitals International, nájdete takmer vo všetkých regiónoch Slovenska. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšili zdravotníctvo v strednej a vo východnej Európe.

procare.sk

Norsensus Mediaforum

Norsensus Mediaforum je neziskové mediálne združenie so sídlom v Nórsku, s cieľom zlepšiť a skvalitniť prax mediálnej a informačnej gramotnosti, advokácie a občianskej participácie v spoločnosti, s primárnym zameraním na posilnenie postavenia mladých ľudí a sociálne odkázaných skupín, ako aj na podporu strategickej komunikačnej kapacity občianskej spoločnosti.

 

Femina Spiš, o.z.

Organizácia Femina Spiš, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, pôsobí pod vedením Ing. Kvetoslavy Kucharovičovej.

kveta.kuch@gmail.com

Partneri - MV SR

Ministerstvo vnútra SR

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

minv.sk

Európska únia

Európska únia poskytuje finančné prostriedky na päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Medzi ne patrí aj Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.

Projekt Misia 1000 spadá pod Európsky sociálny fond.

european-union.europa.eu

 

Operačný program Ľudské zdroje

Spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce.

ludskezdroje.gov.sk

Partneri - Dobrovoľnícky projekt

PENTA FOUNDATION

Nadácia PENTA zastrešuje všetky humanitárne a dobročiné aktivity investičnej skupiny PENTA.

pentainvestments.com