Zatancujte si s nami

Nórske granty

Hudobný a tanečný prejav je najprirodzenejší kultúrny prejav človeka a deti k nemu od malička automaticky inklinujú. Aktívne prežívanie hudby tvorí neoddeliteľnú súčasť detského vývoja. Už batoľatá a deti predškolského veku majú radosť zo spoločného prežívania hudby. Prostredníctvom vekovo primeraných hudobných aktivít, aj tie najmenšie deti úplne prirodzene rozvíjajú rečové predpoklady, rozumové schopnosti a kolektívne prežívanie hudby, ktorá formuje ich sociálne vzťahy.

Ku programu bola za pomoci expertov vytvorená podrobná metodika, ktorej súčasťou sú, okrem ukážok jednotlivých pohybových hier, úloh a aktivít, aj ilustračné videá, ktoré nájdete na našom Youtube – @Misia1000-babice.

Podobné články