Zimná zbierka z Bratislavy dorazila do Spišskej Novej Vsy

Nórske granty, MV SR, Dobrovoľnícky projekt

Všetko je možné, keď sa spoja ľudia s dobrým srdcom!
 
Ďakujeme spoločnosti TECTA Logistic s.r.o. za zapožičanie dodávky a ich úžasného pána šoféra a za ochotný prístup, nezištnú pomoc a spoluprácu pri preprave zbierky s hygienickými potrebami od Unilever, kočíkmi, oblečením a hračkami pre deti a mamičky z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi.
 
Plnú dodávku do neskorého večera očakávali všetci ACEC asistenti v Spišskej Novej Vsi.
 
Ďakujeme babiciam z projektu Misia 1000, ktoré zbierku pomohli vyložiť, veci postupne triedia a už ich aj začali rozdeľovať klientkam a ich detičkám.
 
Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podobné články