Návšteva z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Nórske granty

Sme veľmi radi, že sme včera (štvrtok 13. 04. 2023) mohli v našej regionálnej kancelárií privítať tím z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Prišli k nám na oficiálnu kontrolu realizácie projektových aktivít v projekte Misia 1000. Podrobne sme si prešli aktivity našich babíc, dlhodobé ciele projektu a spôsob, akým poskytujeme služby našim klientom. Zároveň sme radi, že sme mohli spoločne prebrať príklady dobrej praxe v oblasti rannej starostlivosti. Na pediatrickom oddelení nemocnice Svet Zdravia Spišská Nová Ves ich privítala, a o projekte porozprávala, babica Marcela Vagnerová.

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Podobné články