Babice si vyzdvyhli výbavu na prácu v teréne

Nórske granty

Vďaka podpore z Nórska prostredníctvom Nórskych grantov sme našim babiciam mohli zabezpečiť potrebnú výbavu pre ich pôsobenie a pomáhanie klientkam a ich deťom v teréne. Váhy, nabíjačky na baterky, ale aj tašky na prepravu samotného vybavenia si babice s potešením prevzali do užívania.

 

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Podobné články