Babice sa vzdelávali vďaka podpore od Nadácie NBS

Viete, kedy máte nárok na materskú? A čo potrebujete splniť na to, aby ste mohli získať príspevok na dieťa? Na tieto a mnohé ďalšie otázky vedia babice odpovedať vďaka vzdelávaniu zameraného na Finančné minimum (budúceho rodiča).

Sériu na mieru ušitých vzdelávaní, ktoré babice absolvovali v októbri a novembri, sme pripravili vďaka podpore Nadácie NBS. Súčasťou projektu bola aj príprava informačného materiálu pre budúcich rodičov, ktorý veríme, že pomôže sa zorientovať v príspevkoch a dávkach budúceho rodiča.

Nielen pre budúcich rodičov je informačná brožúrka k stiahnutiu tu: PDF

Projekt Finančné minimum (budúceho) rodiča získal podporu v rámci grantovej výzvy GV-2022-3.

„Projekt „Finančné minimum (budúceho) rodiča“ je financovaný z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk).“

Zimná zbierka z Bratislavy dorazila do Spišskej Novej Vsy

Nórske granty, MV SR, Dobrovoľnícky projekt

Všetko je možné, keď sa spoja ľudia s dobrým srdcom!
 
Ďakujeme spoločnosti TECTA Logistic s.r.o. za zapožičanie dodávky a ich úžasného pána šoféra a za ochotný prístup, nezištnú pomoc a spoluprácu pri preprave zbierky s hygienickými potrebami od Unilever, kočíkmi, oblečením a hračkami pre deti a mamičky z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi.
 
Plnú dodávku do neskorého večera očakávali všetci ACEC asistenti v Spišskej Novej Vsi.
 
Ďakujeme babiciam z projektu Misia 1000, ktoré zbierku pomohli vyložiť, veci postupne triedia a už ich aj začali rozdeľovať klientkam a ich detičkám.
 
Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako zabezpečiť systematický prístup k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku

MV SR

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v Bratislave konferenciu na tému: Ako zabezpečiť systematický prístup k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku.
 
Príklady dobrej praxe na Slovensku prezentovali vybraní aktéri, ktorí pôsobia v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) obdržala pozvánku prezentovať projekt Misia 1000, ktorý realizuje. Okrem Magdalena Rothova (riaditeľky ACEC) a Tomáš Ondačka (projektového manažéra ACEC), nechýbali ani babice, Ľubomíra Horváthová a Žaneta Gáborová.
 
Raný vek u dieťaťa je najdôležitejšie a najdynamickejšie obdobie. Zanedbanie ranej starostlivosti môže mať zásadné následky na ďalší vývoj dieťaťa, najmä pokiaľ ide o dieťa s oneskoreným vývinom, telesným, či sociálnym postihnutím alebo pochádzajúcim z rodiny so zlou sociálnou situáciou. Raná starostlivosť zasahuje aj priamo rodičov, pomáha im posilniť si rodičovské kompetencie a znížiť závislosť na sociálnych systémoch.
 
Ďakujeme za pozvanie!
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.