Ako zabezpečiť systematický prístup k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku

MV SR

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v Bratislave konferenciu na tému: Ako zabezpečiť systematický prístup k ranej starostlivosti pre deti na Slovensku.
 
Príklady dobrej praxe na Slovensku prezentovali vybraní aktéri, ktorí pôsobia v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) obdržala pozvánku prezentovať projekt Misia 1000, ktorý realizuje. Okrem Magdalena Rothova (riaditeľky ACEC) a Tomáš Ondačka (projektového manažéra ACEC), nechýbali ani babice, Ľubomíra Horváthová a Žaneta Gáborová.
 
Raný vek u dieťaťa je najdôležitejšie a najdynamickejšie obdobie. Zanedbanie ranej starostlivosti môže mať zásadné následky na ďalší vývoj dieťaťa, najmä pokiaľ ide o dieťa s oneskoreným vývinom, telesným, či sociálnym postihnutím alebo pochádzajúcim z rodiny so zlou sociálnou situáciou. Raná starostlivosť zasahuje aj priamo rodičov, pomáha im posilniť si rodičovské kompetencie a znížiť závislosť na sociálnych systémoch.
 
Ďakujeme za pozvanie!
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podobné články