Každé percento sa počíta!

Už dnes môžete rozhodnúť o tom, ako sa využijú 2% z Vašich daní. Pokiaľ sa rozhodnete ich venovať Misii 1000, stanete sa tak súčasťou príbehu, v ktorom priamo prispievate na lepší a férovejší štart do života deťom a ich matkám z vylúčených rómskych komunít.

Vďaka Vašim 2 % budeme môcť natáčať edukačné videá pre tehotné ženy a mamičky, s babicami budeme môcť aj naďalej premieňať nápady na skutočnosť, pomôžete rozširovať možnosti pre naše aktivity a podporíte prácu našich babíc priamo v teréne.

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% Z DANÍ PRE ACEC, REALIZÁTORA PROJEKTU MISIA 1000:

Obchodné meno alebo názov: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31 797 580

Ak ste ZAMESTNANEC:

Za Vás vo väčšine prípadov podáva daňové priznanie zamestnávateľ. Ak máte záujem poukázať 2% z Vašich zaplatených daní z príjmov potrebujete:

  • Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Termín je do 15. februára.
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Potvrdenie potrebujete na výpočet 2%, príp. 3%, ktoré môžete poukázať.
  • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane s údajmi ACEC (stiahnuť tlačivo TU).
  • Doplňte zvyšné údaje, Vás ako daňovníka, a sumu dane, ktorú môžete poukázať
  • Vytlačte Vyhlásenie. Potešíme sa, ak budeme vedieť, že ste nám práve Vy zaslali Vaše 2%. Na to treba vo Vyhlásení udeliť (zaškrtnúť) súhlas so zaslaním Vašich údajov. Vďaka súhlasu budeme vedieť, kto nám 2% poukázal, nie však výšku sumy.
  • Obe tlačivá „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ zašlite na Daňový úrad. Termín je do 30. apríla.

2% z Vašej zaplatenej dane je maximálna suma, ktorú môžete v prospech niektorého z registrovaných prijímateľov poukázať. Táto suma však nesmie byť menšia ako 3 €.

3% z vašej zaplatenej dane – môžete poukázať, ak ste v roku 2023 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín. Potrebujete to preukázať potvrdením od organizácie, pre ktorú ste ako dobrovoľník pôsobili. Ak ste dobrovoľníčili pre ACEC, prosíme, napíšte nám a potvrdenie vystavíme.

Ak ste ŽIVNOSTNÍK:

Ak ste živnostník alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, budete potrebovať vyplniť tlačivá A a B, podľa pokynov Daňového úradu.

Rovnako ako ZAMESTNANEC, môžete z Vami zaplatenej Dane z príjmu asignovať, teda poukázať v prospech registrovaného prijímateľa, 2% alebo 3%. Maximálna výška záleží od toho, či ste v roku 2023 vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce.

Ak ste nám počas roka 2023 pomáhali a venovali nám Váš čas a ešte sme Vám nevystavili potvrdenie, prosíme, ozvite sa nám, radi Vám ho vystavíme: office@acec.sk.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu). Ak ste poukázali 3% z dane, je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Daňové priznanie je potrebné zaslať a daň uhradiť do 31. marca 2024.

Radi Vám však s asignáciou pomôžeme, prípadne zodpovieme Vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať: office@acec.sk alebo telefonicky +421 948 108 730.

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS!

Podobné články