Digitalizácia vďaka Nadácii Orange

Ministerstvo vnútra SR

Vďaka Nadácii Orange a jej výzve Digitálny svet pre každého, sme našim babiciam zabezpečili tablety, ku ktorým dostali tento týždeň vzdelávanie pre uľahčenie ich každodenných úkonov a podporu rozvoja ich digitálnych zručností.
Cieľom Nadácie Orange – Digitálny svet pre každého, je rozvíjať digitálne zručnosti vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám, motivovať ľudí k ich využívaniu a objavovaniu ich možností, príležitostí a výhod, ktoré im uľahčia život v digitálnej dobe.

V rámci výzvy Digitálny svet pre každého, prispela Nadácia Orange sumou 3300€.

Podobné články