Babice sa zapojili do osvety o rakovine krčka maternice!

Nórske granty, MVSR

Rakovina krčka maternice je pre ženy jedným z najväčších strašiakov. Aj keď úmrtnosť na túto diagnózu postupne klesá, stále je vysoká. Ročne je diagnostikovaná na Slovensku u 600 až 650 žien, pričom 200 až 230 na ňu zomrie. Príčinou je, že sa nedarí znižovať výskyt rakoviny krčka maternice vo vyšších štádiách ochorenia.

V 99% je ochorenie spôsobené infekciou ľudským papilomavírusom (vírus HPV). Aj keď vírus HPV nespôsobuje len rakovinu krčka maternice, pre ženy je to najznámejšie a najčastejšie ochorenie. Vírus väčšinou nemá žiadne príznaky a pri zanedbaní prevencie sa z neho časom môže vyvinúť ťažká onkologická diagnóza.

Úmrtiam by sa teda dalo vyhnúť, ak by ženy absolvovali pravidelné preventívne gynekologické prehliadky a screeningy. Vďaka včasnej diagnostike má pacientka veľkú šancu na celkové uzdravenie.

Teší nás, že sa babice venovali potrebnej osvete! Počas letných mesiacov babice realizovali vo svojom okolí osvetové aktivity, ktoré boli spojené s možnosťou absolvovať bezplatný screening na prítomnosť HPV vírusu.

Nesmierne nás teší, že sa dalo otestovať už 1508 žien!

Aktivity realizujeme vďaka spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá realizuje štúdiu PRESCRIP-TEC „Testovanie rakoviny krčka maternice.“  Vďaka projektu je samotestovanie prístupné bezplatne, aj pre ženy z tých najchudobnejších lokalít, či so zlou dostupnosťou ku gynekológovi.

V aktivitách budú babice pokračovať ešte počas septembra!