Posedenie pri jedličke – Vianočný večierok

Nórske granty, MV SR, Dobrovoľnícky projekt

Milé babice, partneri a priatelia,
s vianočnými vinšami prijmite od nás aj veľké poďakovanie za spoluprácu a podporu. Tešíme sa na nové spoločné zážitky, pracovné i osobné!
 
Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok!
 

Mikulášske balíčky

Nórske granty

Naše babice sa zahrali na Mikulášskych škriatkov.
 
ACEC office v Spišskej Novej Vsi sa včera zmenil na malú Mikulášsku dielňu, kde naše babice pripravili balíčky s hračkami a hygienickými potrebami pre detičky a ich mamičky. V najbližších týždňoch tieto milé balíčky rozdistribuujeme našim klientkam a dúfame, že z nich budú mať aspoň takú radosť ako babice, keď ich pripravovali.
 
Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.