Hľadáme babice do tímu projektu Misia 1000!

Bývate v okolí Vranova nad Topľou, Kežmarku alebo Spišskej Novej Vsi a chcete prispieť ku zdraviu novonarodených bábätiek? Dorozumiete sa slovensky a rómsky? Hľadáte prácu? Možno hľadáme práve Vás!

Projekt Misia 1000 je postavený na realizácii mediácie zdravia v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, a je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. V projekte budujeme komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici a po prepustení, a posilňujeme vzájomné vzťahy medzi komunitami.

Babice pôsobia v domácom prostredí aj v nemocnici, šíria osvetu medzi tehotnými ženami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou starostlivosťou a starostlivosťou o novorodencov a batoľatá.

Viac informácií o pozícii babice v lokalite Vranov nad Topľou: ZOBRAZIŤ INZERÁT V OKOLÍ VRANOVA NAD TOPĽOU

Viac informácií o pozícii babice v lokalite Kežmarok a Spišská Nová Ves: ZOBRAZIŤ INZERÁT V OKOLÍ KEŽMARKU A SPIŠSKEJ NOVEJ VSI


Konferencia Misia 1000: Making of

Nórske granty

Konferencia k programu Misia 1000 a ranej starostlivosti v prostredí generačnej chudoby.

24. apríl 2024, Nemocnica Spišská Nová Ves 

Počas podujatia vystúpili:

 • MUDr. Renáta Šuláková, riaditeľka, Nemocnica Spišská Nová Ves
 • Mgr. Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
 • Lenka Vargová, správkyňa Nadácie Penta
 • MUDr. Július Okály, lekár oddelenia gynekológia, Nemocnica Spišská Nová Ves
 • MUDr. Zuzana Veisenpacherová, primárka pediatria, Nemocnica Spišská Nová Ves
 • Bc. Lucia Katreničová, regionálna koordinátorka programu Misia 1000, ACEC
 • babice Miroslava Gabčová a Diana Bartošová Horváthová

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.norwaygrants.sk/ldi

Tlačová konferencia Misia 1000

Nórske granty

Tlačová konferencia k programu Misia 1000 sa konala 24. apríla 2024 v Nemocnici Spišská Nová Ves.

Program Misia 1000 je zameraný na zlepšenie životov tehotných žien, mladých matiek a ich detí v prvých 1000 dňoch od počatia. Program sa snaží riešiť výzvy spojené s nedostatkom starostlivosti v kritických prvých mesiacoch a rokoch života detí, s dôrazom na sociálne vylúčené komunity.

Program Misia 1000 je inovatívnym prístupom zdravotnej mediácie a ranej starostlivosti, ktorý sa zakladá na úlohe babíc a ich neoceniteľnom prínose pre marginalizované komunity. Od svojho začiatku v roku 2019 sme dosiahli významný pokrok a pozitívne zmeny v životoch mnohých.

Srdcom iniciatívy sú babice, ktoré aktívne pôsobia v teréne a nemocnici a poskytujú podporu tehotným ženám, matkám a deťom. Babice sú ženy s obmedzeným prístupom k vzdelaniu, ktoré sú starostlivo vybrané a školené na prácu s klientmi vo vlastných komunitách. Babice pôsobia ako spojka medzi zdravotníckym personálom a pacientmi, čo prispieva k prekonaniu jazykových a kultúrnych bariér a vytvára podmienky pre ľahšiu integráciu pacientov do prostredia nemocnice.

Misia 1000 nie je len o zlepšovaní zdravia a rozvoja detí – je to investícia do lepšej a spravodlivejšej budúcnosti pre všetkých.

Projekt “Misia 1000” získal grant v sume 199 000€. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v sume 29 997€. Cieľom projektu je mobilizovať sociálny kapitál a vytvárať kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy a deti z marginalizovaného prostredia.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

www.norwaygrants.sk/ldi

Každé percento sa počíta!

Už dnes môžete rozhodnúť o tom, ako sa využijú 2% z Vašich daní. Pokiaľ sa rozhodnete ich venovať Misii 1000, stanete sa tak súčasťou príbehu, v ktorom priamo prispievate na lepší a férovejší štart do života deťom a ich matkám z vylúčených rómskych komunít.

Vďaka Vašim 2 % budeme môcť natáčať edukačné videá pre tehotné ženy a mamičky, s babicami budeme môcť aj naďalej premieňať nápady na skutočnosť, pomôžete rozširovať možnosti pre naše aktivity a podporíte prácu našich babíc priamo v teréne.

ÚDAJE PRE DAROVANIE 2% Z DANÍ PRE ACEC, REALIZÁTORA PROJEKTU MISIA 1000:

Obchodné meno alebo názov: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 31 797 580

Ak ste ZAMESTNANEC:

Za Vás vo väčšine prípadov podáva daňové priznanie zamestnávateľ. Ak máte záujem poukázať 2% z Vašich zaplatených daní z príjmov potrebujete:

 • Požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Termín je do 15. februára.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“. Potvrdenie potrebujete na výpočet 2%, príp. 3%, ktoré môžete poukázať.
 • Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane s údajmi ACEC (stiahnuť tlačivo TU).
 • Doplňte zvyšné údaje, Vás ako daňovníka, a sumu dane, ktorú môžete poukázať
 • Vytlačte Vyhlásenie. Potešíme sa, ak budeme vedieť, že ste nám práve Vy zaslali Vaše 2%. Na to treba vo Vyhlásení udeliť (zaškrtnúť) súhlas so zaslaním Vašich údajov. Vďaka súhlasu budeme vedieť, kto nám 2% poukázal, nie však výšku sumy.
 • Obe tlačivá „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ zašlite na Daňový úrad. Termín je do 30. apríla.

2% z Vašej zaplatenej dane je maximálna suma, ktorú môžete v prospech niektorého z registrovaných prijímateľov poukázať. Táto suma však nesmie byť menšia ako 3 €.

3% z vašej zaplatenej dane – môžete poukázať, ak ste v roku 2023 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín. Potrebujete to preukázať potvrdením od organizácie, pre ktorú ste ako dobrovoľník pôsobili. Ak ste dobrovoľníčili pre ACEC, prosíme, napíšte nám a potvrdenie vystavíme.

Ak ste ŽIVNOSTNÍK:

Ak ste živnostník alebo fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, budete potrebovať vyplniť tlačivá A a B, podľa pokynov Daňového úradu.

Rovnako ako ZAMESTNANEC, môžete z Vami zaplatenej Dane z príjmu asignovať, teda poukázať v prospech registrovaného prijímateľa, 2% alebo 3%. Maximálna výška záleží od toho, či ste v roku 2023 vykonali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej práce.

Ak ste nám počas roka 2023 pomáhali a venovali nám Váš čas a ešte sme Vám nevystavili potvrdenie, prosíme, ozvite sa nám, radi Vám ho vystavíme: office@acec.sk.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu). Ak ste poukázali 3% z dane, je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Daňové priznanie je potrebné zaslať a daň uhradiť do 31. marca 2024.

Radi Vám však s asignáciou pomôžeme, prípadne zodpovieme Vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať: office@acec.sk alebo telefonicky +421 948 108 730.

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PODPORIŤ NÁS!