Zatancujte si s nami

Nórske granty

Hudobný a tanečný prejav je najprirodzenejší kultúrny prejav človeka a deti k nemu od malička automaticky inklinujú. Aktívne prežívanie hudby tvorí neoddeliteľnú súčasť detského vývoja. Už batoľatá a deti predškolského veku majú radosť zo spoločného prežívania hudby. Prostredníctvom vekovo primeraných hudobných aktivít, aj tie najmenšie deti úplne prirodzene rozvíjajú rečové predpoklady, rozumové schopnosti a kolektívne prežívanie hudby, ktorá formuje ich sociálne vzťahy.

Ku programu bola za pomoci expertov vytvorená podrobná metodika, ktorej súčasťou sú, okrem ukážok jednotlivých pohybových hier, úloh a aktivít, aj ilustračné videá, ktoré nájdete na našom Youtube – @Misia1000-babice.

Skríning rakoviny krčka maternice v chudobných lokalitách

Nórske granty

Zdravie je pre nás dôležité. A ženské zdravie patrí ku kľúčovým aktivitám v rámci programu Misia 1000. V júni minulého roka nás oslovila Trnavská univerzita na spoluprácu na scríningu HPV v ťažkodostupných komunitách. Nezaváhali sme!

Aj napriek tomuto, že ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať prostredníctvom vakcinačných a skríningových programov, každý deň u nás ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom až každý tretí prípad sa pre neskorú diagnostiku končí smrťou.

Babice využili primárne letné mesiace na osvetu o ženskom zdraví, poskytli infomácie o HPV víruse i samotnej rakovine krčka maternice. Oslovené ženy mali možnosť absolvovať bezplatne samotest. O bezbolestné a jednoduché vyšetrenie prejavilo záujem vyše 2000 žien z viac ako 32 lokalít východného Slovenska.

Testovanie rakoviny krčka maternice prebiehalo od júla do septembra, testovali sme kumulovane 23 dní. Na testovaní a osvete sa aktívne zúčastnilo 21 babíc. Testovanie bolo anonymné. Všetky z 2027 výsledkov rozdistribuovali babice ženám, ktoré sa odhodlali spraviť si test, do vlastných rúk.

O projekte trošku popísali aj v magazíne EU pre výskum a inovácie Horizone. Aktuálny článok si môžete prečítať na tomto linku: LINK NA ČLÁNOK

Pravidelné gynekologické prehliadky a dostupný bezplatný HPV screening vie zachrániť život!

Cieľom projektu PRESCRIP-TEC bolo získať inovatívnejší a účinnejší skríning ochorenia HPV u žien z marginalizovaných skupín prostredníctvom zlepšenia kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb.

Do projektu boli zapojení aj ďalší partneri ako Liga proti rakovine, Zdravé regióny a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Samotná realizácia prebiehala v štyroch krajinách – Bangladéš, India, Uganda a  Slovensko pod vedením Medicínskeho univerzitného centra v meste Groningen v Holandsku.

Video zverejnené na kanáloch sociálnych médií časopisu Horizon:

Babice sa stretli s kandidátom na prezitenda SR

Nórske granty

Ivan Korčok, kandidát na prezidenta SR, navštívil babice v teréne. „Bolo veľmi zaujímavé vidieť ich úsilie a iniciatívu smerujúcu k podpore zdravia a zlepšeniu životnej úrovne miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych programov a aktivít,“ povedal Korčok.

V Krížovej Vsi stihol ísť na návštevu domov ku našej babici Maruške Kramerovej, ktorá má kľúčovú úlohu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v tejto komunite.